24 පැයේ සේවාව

මාර්ගගත වෙන්කිරිම

අපගේ මාර්ගගත පිවිසුම හරහා ඔබේ වෛද්‍යවරයා සමඟ හමුවන්න.

හමුවීමක් වෙන්කරගන්න
කාල කළමාණකරනය

විවෘතව පවතින වේලාවන්

  • සඳුදා - සෙනසුරාදා : 8:30.පෙ.ව - 7:00.ප.ව
හදිසි ඇමතුම්

+94 31 2252702

ඕනෑම හදිසි අවශ්‍යතාවයක් සඳහා අප හා සම්බන්ධ වන්න.

අයුර්වේදය යනු
ජීව වීද්‍යාවයි

ආයුර්වේදය යනු ඔබගේ සමස්ත සෞඛ්‍යයට සහ යහපැවැත්මට උපකාරී වන විශ්මිත ජීවන රටාවකි. එය ආහාර දිරවීම, ප්‍රතිශක්තිය සහා සාමාන්‍ය සෞඛ්‍යය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා වන විශිෂ්ට ජීවන රටාවකි.

සේවාවන්

විශ්මිත ආයුර්වේද ප්‍රතිකර්ම

අප විසින් පුළුල් පරාසයක ආයුර්වේද වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබා දෙනු ඇත.

හෘද රෝග

ආයුර්වේද ප්‍රතිකාර මඟින් හෘද රෝග නිට්ටාවටම සුවකල හැකිය.

පංචකර්ම ප්‍රතිකාර

අපගෙ පංචකර්ම ප්‍රතිකාර මගින් ඔබට සහය වනු ඇත.

නාරිවේදය

බර අඩු කිරීම සහ මේද පරිවෘත්තීය බාධා සමතුලිත කිරීම.

+94 31 2252702

වැඩිඳුර තොරතුරු දැන ගැනීම සඳහා

පණිවිඩය යවන්න